zs9kvetna.cz

ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

Školní družina

Kontakt

Andrea Klocová, DiS.

andrea.klocova@zs9kvetna.cz

- - -

Renáta Lopotová

renata.lopotova@zs9kvetna.cz

- - -

Stanislava Rybníčková

stanislava.rybnickova@zs9kvetna.cz

- - -

Milena Zrůstová

milena.zrustova@zs9kvetna.cz

- - -

Základní informace

Provoz školní družiny

Školní družina je určena pro žáky 1. až 5. třídy.

Ráno: 6:00 až 7:45

Odpoledne: 11:45 až 16:30

Dokumenty

Veškeré potřebné informace o platbách,

provozu, vyzvedávání a dalších pravidlech

naleznete v přihlášce do školní družiny.

Přihlášku, zápisový lístek

a další dokumenty naleznete

v následujícím odkazu.

Školné

Školné platí každý žák školní družiny 150 Kč za měsíc.

Od 1. 9. 2024 200 Kč za měsíc.

Aktivity

Ve školní družině dětem nabízíme pestré využití volného času s různorodými aktivitami. Respektujeme a podporujeme přirozený zájem dětí si hrát, k čemuž je školní družina dobře vybavena. Respektuje potřebu dětí trávit čas i pobytem venku, kde se otevírá prostor pro pohybové hry, sportovní činnosti a relaxaci. 

Školní družina pořádá letní družinový tábor s tématickým programem.