zs9kvetna.cz

ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

ZŠ a MŠ 9. května

"Stará" škola s novou vizí

Aktuality

Zápis do 1. třídy

Zveme všechny předškoláky k zápisu do první třídy! Svůj termín si rezervujte v následujícím odkazu.

Předškolička – grafomotorika 2024

Zveme všechny předškoláky do naší školy! Přijďte si vyzkoušet, jaké to ve škole je. Společně si projdeme aktivitami, které bývají u zápisu, a připravíme se tak na pohodový vstup do první třídy. Těšíme se na vás! 

Nebojte se velké školy

Srdečně zveme širokou veřejnost do naší školy! 🤗 Akce je určena především pro předškoláky a budoucí šesťáky, ale i pro všechny, které zajímá výuka odpovídající 21. století. Přezdívá se nám „stará škola“, ale máme novou vizi. 🌞

Přijímací zkoušky – změny 2023 / 2024

Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na střední školy. Došlo k zásadním změnám v procesu přihlašování na střední školy. Aktuální informace naleznete v následujícím odkazu.

Začít spolu v ZŠ 9. května

Již mnoho let učíme na 1. stupni v programu Začít spolu. Nyní se druhým rokem snažíme o zavedení tohoto programu i na stupeň druhý. Někdy se říká, že Začít spolu je alternativním směrem ve vzdělávání, podle mě jej ale více vystihují slova jako moderní, inovativní a naplňující potřeby a ideály současné doby. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

A o co vlastně jde? V programu je důraz kladen na aktivitu dítěte a na proces učení jako takový. Pracujeme s chybou, učíme se v souvislostech a vedeme děti k sebereflexi a sledování vlastního pokroku v učení. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi i vyučujícími. Nedílnou součástí Začít spolu je práce v „centrech aktivit“. Tento druh práce probíhá obvykle po dobu jednoho týdne, na 1. stupni několikrát za pololetí. Během tohoto týdne se pracovní týmy složené z žáků a žákyň dané třídy vystřídají v pěti centrech s různými úkoly. Všechny úkoly propojuje jednotné téma. Výsledkem je tedy společná skupinová práce, která je každý den hodnocena – sebehodnotí se především členové týmu, ale svá ocenění a doporučení mohou přidat i ostatní děti a vyučující.

A k čemu to všechno? Rozvíjíme tak dovednosti, které dnešní moderní firmy a zaměstnavatelé po svých zaměstnancích chtějí a žádají jejich vysokou úroveň. Škola by měla být přípravou na dospělý život a my hledáme způsoby, jak tuto přípravu zefektivnit. Začít spolu se nám zdá být tou správnou cestou.

Pro více informací a aktualit z naší školy nás sledujte na Instagramu (zs.sezimovousti.9kvetna) a na Facebooku (Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, okres Tábor). A chcete-li vše vidět na vlastní oči, domluvte si osobní návštěvu naší školy. Rádi Vás uvítáme!

 

Mgr. Jana Pavlíková